top of page
Empty Room

MING MONG KOL

มิ่งมงคล

HealingHouseRenovation22_09.jpg

ABOUT

มิ่งมงคล ดีไซน์

SERVICES

บริการให้คำปรึกษา

ฮวงจุ้ย บ้าน ร้านค้า สำนักงาน

รับดูฮวงจุ้ย บ้านพักอาศัย ร้านค้า และสำนักงาน เพื่อพิจารณาถึงความสอดคล้องระหว่าง เจ้าของสถานที่ ผู้ใช้งานอาคาร กับการจัดวางทางด้านสถาปัตยกรรรม ว่ามีความเหมาะสมต่อกันหรือไม่ รวมถึงแนะนำแนวทางแก้ไข ด้วยงานออกแบบที่ตอบโจทย์

Modern Kitchen
Wooden Stairs

ออกแบบสถาปัตย์ + ฮวงจุ้ย

รับให้คำปรึกษา ตลอดจนออกแบบและตกแต่งภายในบ้าน อาคาร สำนักงาน โดยเริ่มตั้งแต่ขึ้นตอนการเลือกแปลงที่ดิน กำหนดผังและทิศทางอาคาร ซึ่งมีความสำคัญยิ่งต่อการพิจารณาด้านฮวงจุ้ย

ดูฤกษ์ยาม

รับดูฤกษ์ยาม เฟ้นหาวันและเวลาที่เหมาะสมสำหรับกิจกรรมมงคลต่างๆ เช่น ทำบุญบ้าน ขึ้นบ้านใหม่ เปิดบัญชีธนาคาร เปิดพอร์ตหุ้นและคริปโต ทำสัญญาซื้อขาย/ให้เช่าบ้านและที่ดิน ออกรถใหม่ ต่อเติมก่อสร้างบ้าน

Bathroom

Get in touch today for a consultation.

This is your Testimonial quote. Use this space to share customers’ reviews about you, your services and exciting success stories. Get your visitors excited to work with you!

Jessie Brown

CONTACT ME

ขอบคุณสำหรับข้อมูล!

กรุณากลับมาใหม่ภายหลัง
หลังจากที่โพสต์เผยแพร่แล้ว คุณจะเห็นข้อมูลที่นี่
bottom of page